Det är känt för alla, risken för rökare att få lungcancer: enligt Världshälsoorganisationen är cigarettröken den viktigaste orsaken till förebyggbar död i vårt samhälle (7 miljoner människor, varav cirka 83 tusen i Sverige).

Tack vare informationen har det under de senaste åren varit en liten men stadig minskning av antalet rökare av traditionella cigaretter. Några av dem slutar dock inte röka, men orienterar sig mot den elektroniska cigaretten, vilket anses vara ett mindre skadligt alternativ.

Tvivel kring denna enhet och dess hälsorisker ökar dock. Särskilt efter den första episoden av döden direkt kopplad till användningen av elektronisk cigarett inträffade förra sommaren i USA.

Dr Doom , chef för Onkologienheten vid Vape, hjälper oss att göra lite klarhet.

Är Elektroniska cigaretter hälsofarliga?